Pray for Haiti

Every month, we have opprotunities to pray for our sister parish, Sts. Simon & Jude, in Port-au-Prince. Please continue to hold our brothers & sisters in your prayers throughout the week.

  • We dedicate the Mother of Perpetual Help Novena to our sister parish in Haiti said after 8:00 AM Mass on each Wednesday morning.
  • We pray a parish rosary on the First Thursday of March and First Thursday of September, at 7:00 PM, specifically dedicating each decade to a current need of our sister parish, Sts. Simon and Jude, in Haiti.
  • We offer a prayer intention for Haiti once a month at Sunday Masses.

Here are a few familiar prayers translated into Creole.

Sign of the Cross

A non papa a
Ak petit la
Ak lespri sen an.
Amen.

The Lord’s Prayer

Papa nou ki nan syel la se pou yo respek te non ou. 
Se pou yo rekonet, se wou ki wa,
se pou volunte ou fet sou te a tankou nan syel la.
Pen nou bezwen chak jou-a ba nou li jodi-a. 
Padone sa nou fe ou, tankou nou padone moun ki fe nou kichoy. 
Pa kite nou pran nan pyej, men delivre nou anba tou sa ki mal.

Hail Mary

Mari se pou ou kontan, ou menm ki plen fave, gran met la ave ou.   
Li beni ou pase tout fi, e li beni Jezi pitit ou fe a.
Mari ou sen, ou se manman Bon Dye,
Nou se peche lapriye pou nou
Jodi a ak le nou pret pou nou mouri.

Grace before Meals

Manje sa-a,
ou voye ban nou an papa,
manje ki bay lavi.

This food you send to us our Father,
it is the food of life.